Dương Gia Hoàn Cầu
  • banner2
  • banner4


Công ty

Ngành cơ khí đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh cần xác định rõ vai trò, vị trí nòng cốt của ngành cơ khí trong nền kinh tế, từ đó hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư phát triển ngành cơ khí chế tạo, làm cốt lõi của chiến lược phát triển kinh tế … Continue reading "Ngành cơ khí đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế"

Tương lai của thép không gỉ inox

Trong vấn đề đặc biệt của Nickel này, chúng ta có cái nhìn lại và xem xét sử dụng thép không gỉ tăng trưởng một cách nhanh chóng trong thời gian 100 năm qua. Năm 1914, sản xuất thép không gỉ trên toàn thế giới có khoảng 100 tấn. Năm 1934, sản xuất của một … Continue reading "Tương lai của thép không gỉ inox"